Sur Çelik Kapı, Sistem Olan Sur Wall İle Ziyaretçilerin Karşına Çıktı

23.05. 2017